جستجو
دوشنبه, آبان 21, 1397..:: منوی عمودی » قوانین و مقررات::..  ورود به سايت
قوانین   کمينه 

حقوق شهروندی

عنوان سایز دانلود
 دستگاهها  1  دریافت
چک لیستهای سال 94 2 دریافت

 

حقوق شهروندی در ایام نوروز

عنوان سایز(mb) دانلود
رعایت حقوق شهروندی در ایام نوروز 5 دریافت
برگ ارزیابی 1 دریافت

 

مجموعه دوره های بدو خدمت

عنوان سایز(mb) دریافت
درسنامه اخلاق 2 دریافت
درسنامه فرهنگ 1 دریافت
شرحی بر قانون خدمات کشوری 1 دریافت
درسنامه کار 2 دریافت
ساختار نظم 2 دریافت

 

جهت گیری های اساسی توسعه شهرستان چالدران

عنوان سایز دریافت

جهت گیری های اساسی توسعه شهرستان چالدران

1 دانلود

 

 

دستورالعمل اشتغال و سرمایه گذاری روستائی

عنوان سایز دریافت
دستورالعمل اشتغال و سرمایه گذاری روستائی 64m دانلود

 

قوانین جامع حمایت از معلولین

عنوان سایز دریافت
قوانین و آئین نامه حمایت از معلولین 47k

دانلود آئین نامه

دانلود قوانین

 

تسهیل صدور روند مجوز برای سمن ها

عنوان سایز دریافت
تسهیل صدور روند مجوز برای سمن ها 2.48 دانلود


آئین نامه اموال فرهنگی و هنری

عنوان سایز دریافت
آئین نامه اموال فرهنگی و هنری 1.88 دانلود

 

آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز

عنوان سایز دریافت
آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز 2.01 دانلود

 

تسهیلات مشاغل خانگی

عنوان سایز دریافت
تسهیلات مشاغل خانگی 4 دانلود

 

ورزش همگانی

عنوان سایز دریافت
ورزش همگانی 1.48 دانلود

 

سی و چهارمین دستورالعمل هفته دفاع مقدس

عنوان سایز دریافت
سی و چهارمین دستورالعمل هفته دفاع مقدس 2.12 دانلود

 

روش های بهینه سازی مصرف برق

عنوان سایز دریافت
روش های بهینه سازی مصرف برق 1.18 دانلود

 

مصوبات شورای اداری استان

عنوان سایز دریافت
مصوبات شورای اداری استان 3.16 دانلود

 

ساماندهی امور ایثارگران

عنوان سایز دریافت
ساماندهی امور ایثارگران 1.21 دریافت

 

برنامه های صیانت از حریم شهروندی و امنیت عمومی

عنوان سایز دریافت
برنامه های صیانت از حریم شهروندی و امنیت عمومی 6.33 دریافت

 

بخشنامه در خصوص حل و فصل سریع اختلافات دستگاهای اجرائی

عنوان سایز دریافت
بخشنامه در خصوص حل و فصل سریع اختلافات دستگاهای اجرائی 1.66 دانلود

 

قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی)

عنوان سایز دریافت
قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(شماره 1) 92.8 دانلود
قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(شماره 2) 92.8 دانلود
قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(شماره 3) 92.8 دانلود

حقوق شهروندی

عنوان سایز (KB) دریافت
حقوق شهروندی 2.411 دانلود

 متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عنوان سایز(kb دریافت

متن کامل قانون"مبارزه با قاچاق کالا و ارز

257.87 دانلود

 نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

عنوان سایز(Mb) دریافت
نقشه_راه_اصلاح_نظام_اداری.pdf 4.38 دانلود

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان سایز(KB) دریافت
قانون مديريت خدمات كشوري 311.30 دانلود
قانون اصل 44 171.06 دانلود

  قوانین و آییننامه های حوزه اقتصاد

قانون ماليات بر ارزش افزوده 379.04 دانلود
قانون ساماندهي مبادلات مرزي 80.98 دانلود
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 1,714.72 دانلود
قانون مالياتهاي مستقيم 1,563.03 دانلود
قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌ 81.51 دانلود
قانون موافقتنامه بازرگاني بين ايران و تركيه 101.46 دانلود
قانون مقررات صادرات و واردات 239.54 دانلود
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 1,813.01 دانلود
آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان 438.76 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 99.85 دانلود
آيين نامه اجرايي ساماندهي مبادلات مرزي 128.80 دانلود
تصويب‌نامه تعيين مرز تمرچين ‎‎‎به عنوان مرز زميني مجاز بين‌المللي 47.92 دانلود
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي 847.29 دانلود
طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در سلماس و منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي در ماكو 47.41 دانلود
تصويبنامه ايجاد گمرك رسمي تمرچين پيرانشهر و تجهيز گمرك سردشت 50.88 دانلود

 

قوانين مربوط به مديريت بحران

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 51.71 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 84.48 دانلود

 

حقوق شهروندی

عنوان سایز دانلود
 دستگاهها  1  دریافت
چک لیستهای سال 94 2 دریافت

 

حقوق شهروندی در ایام نوروز

عنوان سایز(mb) دانلود
رعایت حقوق شهروندی در ایام نوروز 5 دریافت
برگ ارزیابی 1 دریافت

 

مجموعه دوره های بدو خدمت

عنوان سایز(mb) دریافت
درسنامه اخلاق 2 دریافت
درسنامه فرهنگ 1 دریافت
شرحی بر قانون خدمات کشوری 1 دریافت
درسنامه کار 2 دریافت
ساختار نظم 2 دریافت

 

جهت گیری های اساسی توسعه شهرستان چالدران

عنوان سایز دریافت

جهت گیری های اساسی توسعه شهرستان چالدران

1 دانلود

 

 

دستورالعمل اشتغال و سرمایه گذاری روستائی

عنوان سایز دریافت
دستورالعمل اشتغال و سرمایه گذاری روستائی 64m دانلود

 

قوانین جامع حمایت از معلولین

عنوان سایز دریافت
قوانین و آئین نامه حمایت از معلولین 47k

دانلود آئین نامه

دانلود قوانین

 

تسهیل صدور روند مجوز برای سمن ها

عنوان سایز دریافت
تسهیل صدور روند مجوز برای سمن ها 2.48 دانلود


آئین نامه اموال فرهنگی و هنری

عنوان سایز دریافت
آئین نامه اموال فرهنگی و هنری 1.88 دانلود

 

آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز

عنوان سایز دریافت
آئین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز 2.01 دانلود

 

تسهیلات مشاغل خانگی

عنوان سایز دریافت
تسهیلات مشاغل خانگی 4 دانلود

 

ورزش همگانی

عنوان سایز دریافت
ورزش همگانی 1.48 دانلود

 

سی و چهارمین دستورالعمل هفته دفاع مقدس

عنوان سایز دریافت
سی و چهارمین دستورالعمل هفته دفاع مقدس 2.12 دانلود

 

روش های بهینه سازی مصرف برق

عنوان سایز دریافت
روش های بهینه سازی مصرف برق 1.18 دانلود

 

مصوبات شورای اداری استان

عنوان سایز دریافت
مصوبات شورای اداری استان 3.16 دانلود

 

ساماندهی امور ایثارگران

عنوان سایز دریافت
ساماندهی امور ایثارگران 1.21 دریافت

 

برنامه های صیانت از حریم شهروندی و امنیت عمومی

عنوان سایز دریافت
برنامه های صیانت از حریم شهروندی و امنیت عمومی 6.33 دریافت

 

بخشنامه در خصوص حل و فصل سریع اختلافات دستگاهای اجرائی

عنوان سایز دریافت
بخشنامه در خصوص حل و فصل سریع اختلافات دستگاهای اجرائی 1.66 دانلود

 

قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی)

عنوان سایز دریافت
قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(شماره 1) 92.8 دانلود
قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(شماره 2) 92.8 دانلود
قانون تفسیر تبصره 3 ماده 9(شماره 3) 92.8 دانلود

حقوق شهروندی

عنوان سایز (KB) دریافت
حقوق شهروندی 2.411 دانلود

 متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عنوان سایز(kb دریافت

متن کامل قانون"مبارزه با قاچاق کالا و ارز

257.87 دانلود

 نقشه راه اصلاح نظام اداری

 

عنوان سایز(Mb) دریافت
نقشه_راه_اصلاح_نظام_اداری.pdf 4.38 دانلود

قوانین و بخشنامه های عمومی

عنوان سایز(KB) دریافت
قانون مديريت خدمات كشوري 311.30 دانلود
قانون اصل 44 171.06 دانلود

  قوانین و آییننامه های حوزه اقتصاد

قانون ماليات بر ارزش افزوده 379.04 دانلود
قانون ساماندهي مبادلات مرزي 80.98 دانلود
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي 1,714.72 دانلود
قانون مالياتهاي مستقيم 1,563.03 دانلود
قانون‌ تنظيم‌ بازار غير متشكل‌ پولي‌ 81.51 دانلود
قانون موافقتنامه بازرگاني بين ايران و تركيه 101.46 دانلود
قانون مقررات صادرات و واردات 239.54 دانلود
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 1,813.01 دانلود
آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان 438.76 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي 99.85 دانلود
آيين نامه اجرايي ساماندهي مبادلات مرزي 128.80 دانلود
تصويب‌نامه تعيين مرز تمرچين ‎‎‎به عنوان مرز زميني مجاز بين‌المللي 47.92 دانلود
قانون برنامه اول توسعه اقتصادي 847.29 دانلود
طرح ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در سلماس و منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي در ماكو 47.41 دانلود
تصويبنامه ايجاد گمرك رسمي تمرچين پيرانشهر و تجهيز گمرك سردشت 50.88 دانلود

 

قوانين مربوط به مديريت بحران

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 51.71 دانلود
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 84.48 دانلود

 

آدرس   کمينه 

شهرستان چالدران - خیابان شهید رجایی جنوبی - فرمانداری *****  کدپستی:5871815571  صندوق پستی :  133 ****** 

آدرس اینترنتی : www.chalderan-ag.ir   *ایمیل:hosseinzadehkarim@yahoo.com* تلفن تماس : 12-04434262611 فاکس : 04434263597

شهرستان چالدران - خیابان شهید رجایی جنوبی - فرمانداری *****  کدپستی:5871815571  صندوق پستی :  133 ****** 

آدرس اینترنتی : www.chalderan-ag.ir   *ایمیل:hosseinzadehkarim@yahoo.com* تلفن تماس : 12-04434262611 فاکس : 04434263597

کلیه حقوق این سایت متعلق به فرمانداری چالداران می باشد   شرایط استفاده  حريم شخصي كاربران